V závislosti na příčině onemocnění prostaty ovlivňujícího neschopnost dosáhnout zdravé a pevné erekce, se bude lišit i léčba.

Nejnovější trendy v léčbě prostaty a erektilní dysfunkce zahrnují používání přírodních a neškodných doplňků stravy (např. REGEN50). Tento druh terapie se používá v případě mírných nebo středně závažných příznaků.

Vážné poruchy erekce a poruchy prostaty vyžadují lékařskou péči. Terapie zahrnují použití inhibitorů fosfodiesterázy 5 (což je zdaleka nejběžnější a nejúčinnější léčba, třebaže kardiovaskulární pacienti by měli věnovat zvláštní pozornost), hormonální substituční terapie (nebo jiná forma terapie, která může napravit hormonální nerovnováhu, pokud je problém) není nízký v testosteronu než ve zvýšených hodnotách prolaktinu), intrakavernózní injekce alprostadilu, použití jedné z metod chirurgické léčby nebo alternativních metod.

Někdy je možné obnovit erektilní funkci změnou stávající léčby/terapie, protože erektilní dysfunkce může být androgenní (a proto může být způsobena určitými antihypertenzivy, hormonálními, antiepileptickými, antidepresivními, antihistaminiky a podobnými léky).

Je také třeba dodat, že dosud neexistuje jasný důkaz, že použití léčiv k léčbě erektilní dysfunkce má pozitivní dopad na snížení kardiovaskulárního rizika. Existují však některé zprávy, které naznačují, že systematická hormonální substituční terapie u mužů s nízkou hladinou testosteronu (stejně jako při použití inhibitorů fosfodiesterázy 5 u diabetiků) je spojena se snížením některých kardiovaskulárních rizikových faktorů a také se zvýšením průměrné délky života.

Klinické potvrzení těchto nálezů je dosud akceptováno lékařskou komunitou, je však třeba poznamenat, že léčba erektilní dysfunkce v kombinaci se standardní léčbou hypertenze, léčba diabetu a hyperlipoproteinémie a regulace tělesné hmotnosti a ukončení kouření může vést k významným pozitivním zdravotním výsledkům.

Nakonec je třeba poznamenat, že erektilní dysfunkce je porucha, která hluboce ovlivňuje všechny aspekty života mužů, a že léčba je velmi prospěšná, pokud má multidisciplinární přístup (důležité je zapojení urologa, endokrinologa, psychiatra, psychologa) je rozhodně nejlepší cesta k řešení tohoto problému.

Možnosti léčby:

Neinvazivní léčba:

  • Pravidelné lékařské konzultace a kontroly
  • Užívání přírodních doplňků stravyt (např. REGEN50)
  • Léky/psychoterapie
  • Vakuové zařízení a pomůcky

Invazivní léčba:

  • Transuretrální léky
  • Intrachanotomické injekce
  • Aplikace protéz – penisových implantátů
  • Chirurgická rekonstrukce tepen a žil

 

Léky:

Léky pro léčbu erektilní dysfunkce zahrnují léky jako; sildenafil, apomorfin, fentolamin a testosteron. Doposud byla nejznámější léčba erektilní dysfunkce pomocí sildenafilu. Lék se užívá jednu (1) hodinu před pohlavním stykem. Jeho účinnost je spjata se sexuální stimulací, která umožňuje dosažení a udržení erekce. Musíme dodat, že sildenafil sám o sobě není iniciačním faktorem erekce, ani nemůže vést k nežádoucím a/ nebo prodlouženým erekcím. Lék funguje po dobu až čtyř (4) hodin po podání.

Injekce: Tato metoda spočívá v injekci alprostadilu, což je syntetická verze hormonu prostaglandinu E a dodává se přímo do svalové tkáně. Navzdory skutečnosti, že „jehly“ jsou velmi malé, může být pro některé pacienty stále nepříjemným zážitkem.

Hormony: Testosteron je hormon produkovaný varlaty a zodpovědný za normální vývoj mužských pohlavních charakteristik. Testosteron navíc zlepšuje krevní oběh a reguluje expanzi krevních cév. Tato léčba se obvykle používá u mužů, kteří zaznamenali snížení/pokles hladiny testosteronu v krvi.

Protézy a chirurgické postupy: Tato léčba zavádí zkumavky naplněné tekutinou nebo dokonce vyžaduje chirurgické zákroky na mužských pohlavních orgánech a cévách.

Speciální potravinové doplňky stravy: Při použití této metody došlo v poslední době k významnému nárůstu kvůli její neškodnosti a účinnosti, pokud jde o problémy s prostatou a erektilní dysfunkcí nízké nebo střední intenzity. Nejoblíbenější specializované doplňky výživy, které úspěšně zlepšují funkci prostaty a snižují nebo zcela eliminují problém erektilní dysfunkce, jsou REGEN50 a REGEN50 STRONG, vyráběné společností Nutrilago®, známým německým výrobcem přírodních doplňků výživy a krému.

Přečtěte si více o alternativní terapii>